Jennys handarbeten - february 2018

Ekonomisk kontroll

Ekonomisk kontroll 
För några år sen, när jag studerade, hamnade jag i en situation när jag helt tappade kontrollen över min ekonomi. 
Jag visste inte hur jag skulle lyckas reda upp det hela, men jag fick hjälp. Både akut och att på längre sikt få kontroll över min privatekonomi.
Den upplevelsen och känslorna som medföljde vill jag absolut undvika i fortsättningen. Hur man ser på sin ekonomi kan säkert variera, men för mig är tanken på skulder och obetalda räkningar en negativ energi, som kan överskugga tillvaron. 
Det känns bra mycket trevligare att ha kontroll över sin ekonomi. En lugnare och mindre ansträngd tillvaro. 
 
Budget 
Ett tips som jag har börjat använda är att låta privatbudgeten utgå från procent av inkomsten. På det viset kan man hantera utgifter och ha ett sparande, även med en oregelbunden inkomst. 
Såhär kan ett förslag på en sådan budget se ut: 
50% fasta utgifter (boende, lån, bil m.m.)
20 - 30% rörliga utgifter (telefon, el, diverse) 
10% kortsiktigt sparande (resor, prylar m.m.) 
5% långsiktigt sparande (buffert) 
5 - 15% övrigt 
 
Sparande
När det gäller sparande så kan man lätt frångå bankens rekommendationer om få konton. Jag tycker man kan ha flera sparkonton för att sprida kapitalet och ha olika konton till olika syften, t.ex. skilda sparkonton för barnen, semester, buffert m.m. 
 
Låna pengar 
När det gäller att låna pengar, anser jag att det är bättre att låna till några få större investeringar såsom bil, bostad och liknande. Det är saker man ofta vill ha en längre tid, och då blir det rimligt att göra en avbetalningsplan, till skillnad från andra mindre prylar som man vill kunna byta ut oftare. Det finns många aktörer där ute, inte bara de jag länkar till. Så ta din tid och jämför alla räntor och avtal i lugn och ro innan du tar ett eventuellt lån eller öppnar ett sparkonto.
Om man hamnar i en situation där man måste låna pengar för att lösa en ekonomisk kris, bör man läsa på vilka alternativ man har och vad det betyder på sikt.
 
 
Kategori: Tips
Taggar: ekonomi lån privatbudget sparande

Kökar reningsverk och avlopp

På Kökar finns en insjö som heter Oppsjön. Insjön försörjer i stort sett alla byar på huvudön. 
I Karlby och Hellsö är nätet av avloppsledningen utbyggt och under åren 2011 - 2012 byggdes ett nytt reningsverk i Hellsö. Det existerande reningsverket i Karlby förnyades år 2013. 
För mer information se här

Vintersol

Så kom den till slut. Den riktiga vintern och solen. Sportlovsstämning var ordet. 

Shakespeare in love

Shakespeare in love är en brittisk-amerikansk film vars manus är en uppdiktad historia om William Shakespeare. 

Fakta Shakespeare in love
Filmens längd: 123 minuter
Filmens genre: drama, komedi
Utgivningsår: 1999


Filmens handling 

Will Shakespeare har fått skrivkramp, men när han möter Lady Viola får han ny inspiration och börjar skriva som aldrig förr.

Men deras spirande kärlek kompliceras av flera anledningar, en är hennes fästman och en är att hon klär ut sig till man för att få spela teater i Wills senaste teateruppsättning.

Filmens budskap
När den här filmen lanserades var det mycket kostymdraman i ropet, som porträtterade en svunnen tid. Speciellt Shakespeare var kring millennieskiftet en person som väckte mycket intresse. Denna film vill visa en version av hur hans liv kan ha sett ut. 

Skulle jag se den igen?
Jag såg den på bio när den kom, och har sett den igen på tv ett par gånger. 

Kategori: Recensioner
Taggar: Shakespeare in love film komedi kostymdrama

Kökars avfallshantering

På Åland finns flera myndigheter som väcker starka åsikter hos befolkningen. En av dessa är Mise. 
Varför ska man vara med och vad är alternativet är det många som frågar sig, eftersom inte alla kommuner på Åland är anslutna till Mise. 
 
Mise
Ålands Miljöservice (Mise) är en kommunal renhållningsmyndighet och ett kommunalförbund som sköter ansvaret för renhållning i de åländska medlemskommunerna Hammarland, Jomala, Kökar, Lumparland, Mariehamn och Sottunga.

Stämman är dess högsta beslutsorgan och det är genom den man har möjlighet att påverka. I stämman sitter representanter från alla Misekommuner och det är där de viktiga besluten tas, såsom kommande års renhållningsavgifter och övriga  bestämmelser som gäller Mises verksamhetsområde. Stämman tar beslut om vad som ska göras medan styrelsen bestämmer hur det ska göras i praktiken. 

 
Renhållningen på Kökar 
På Kökar kan man välja mellan att själv föra avfallet till återvinningsstationen eller att sopsäckar hämtas vid bostaden av personen som sköter säckhämtningen. I sopsäckarna läggs främst brännbara sopor. 
 
Återvinningsstation 
På Kökar finns en återvinningsstation dit man kan lämna sorterat avfall såsom papper, kartong, plast m.m. 
En gång i månaden besöker Mise brandstationen (som finns i Karlby) med sin mobila återvinningsstation. Till den kan man även lämna sådant avfall som inte går att sortera i den vanliga sophanteringen som t.ex. farligt avfall. För mer information om Kökars avfallshantering se här
 

Virkade grytlappar

I handarbetsväg blir det fortsättningsvis mycket rester. Denna vecka virkar jag rutor, som kanske räcker till någon filt eller något annat, men även grytlappar: 
Kökar Inflyttningsteam

I Kökar har man en grupp som hjälper personer som funderar på, eller är på väg att flytta till Kökar
Gruppen heter Kökars inflyttningsteam (KIT) och arbetar ideellt med att hjälpa inflyttare. I vissa frågor samarbetar de med kommunen. 
KIT består av en varierad grupp Kökarbor som har olika erfarenheter av att flytta till Kökar. 
För mer information läs här


The Terminal

Filmen The Terminal är en amerikansk dramakomedi av Steven Spielberg som har fått sin inspiration av historien om Merhan Karimi Nasseri, en iransk flykting som bosatte sig i terminal 1 på Charles De Gaulles flygplats i Paris efter att ha blivit bestulen på sina värdehandlingar som bevisade hans flyktingstatus.
 
 
Fakta The Terminal 
Filmens längd: 128 minuter 
Filmens genre: dramakomedi
Utgivningsår: 2004
Filmens handling 
Viktor Navorski reser till New York från ett östeuropeiskt land. Under hans resa sker en militärkupp i hans hemland som innebär att landet inte längre godkänns av USA. Därmed försvinner Viktors medborgarskap och hans visum till USA blev ogiltigt, vilket betyder att Viktor blir statslös. Han kan inte träda in i USA och inte heller åka tillbaka till sitt hemland. Viktor har inget annat val än att stanna kvar och bosätta sig på flygplatsen. Där händer det massor av vardagliga absurditeter och han får träffa både vänner och fiender.
 
 
Filmens budskap 
Den här filmen tydliggör maktstrukturer hos olika myndigheter och vad som händer med den som faller mellan stolarna. Det är också en film som handlar om en person som aldrig ger upp, för att han har ett särskilt mål som innebär att få ett avslut. 
 
Skulle jag se den igen? 
Ja, det finns många scener på flygplatsen som jag skulle kunna analysera mer.