Jennys handarbeten - Jennys handarbeten och vardag i skärgården

Bor du där på vintern också?

Jag skickade idag en insändare till lokaltidningarna på Åland. Med demokrati är det så, att det alltid finns saker att jobba med för att bibehålla och utveckla demokratin. Till skillnad från diktaturer så är demokratin någon som ständigt behöver utvecklas. 

Min insändare: 

Bor du där på vintern också?

I den offentliga debatten lyfts ofta fram att en majoritet stöder en progressiv politik i en särskild riktning. Enligt min mening behöver man se demokratin ur ett vidare perspektiv och även se till minoriteter som t.ex. skärgårdens befolkning.

Vill man att hela Åland ska leva bör man också välja att aktivt arbeta för det. Idag har vi en skärgård som har en relativt kort säsong med turism och sommargäster. Kanske är det dags att satsa mer på besöksnäringen även under resten av året. Om skärgården får en större turism och fler besökare året runt kanske det bidrar till en bredare uppfattning om vardagen i skärgården.

För trots att vi lever i moderna tider, möter skärgårdsbon då och då någon som tror att när sommaren tar slut, så går skärgårdsborna i ide för att vakna till liv någon gång på vårkanten. Jag har uppfattningen att även människor i glesbygden någon gång har fått höra: ”bor du där på vintern också?”

Denna syn gör att man känner sig missförstådd och bidrar till en allmän känsla av maktlöshet och brist på inflytande. Det finns en utbredd allmän uppfattning i skärgården att det finns ett växande demokratiskt underskott. Mången skärgårdsbo upplever att möjligheten att påverka sin vardag uppstår ungefär en gång vart fjärde år. Enligt min mening finns det en tydlig oro över den pågående samhällsutvecklingen, som beror på att det inte finns några garantier för framtiden.

Som minoritet riskerar en grupp att rationaliseras bort när en annan majoritet får bestämma. Problemet med statistik, val och omröstningar är i regel att man fokuserar på vad majoriteten anser. Visst får man då en uppfattning om vad den breda massan anser, men frågan är om det är demokratiskt att se till helheten om man inte tar hänsyn till delarna.

Majoritetsförtryck innebär att en majoritet förtrycker en eller flera minoriteter. I länder som har en svag (eller obefintlig) demokrati handlar det ofta om en religiös eller etnisk majoritet som förtrycker en minoritet. Det kan ske direkt eller indirekt genom majoritetens valda representanter.

Det filosofiska problemet med majoritetsförtryck är att det verkar förenligt med demokrati. Majoritetsbeslut hör till demokratin och om en majoritet av befolkningen röstar för att förtrycka en minoritet, har beslutet ett mått av demokratisk giltighet.

En lösning som många demokratier har valt att införa, är att genom lagstiftning skydda olika minoriteter på grund av etnisk och/eller religiös tillhörighet. Skärgårdsbefolkningen på Åland är också kvalificerade som en minoritet värd att skydda, då de/vi kan jämföras med t.ex. samerna i Lappland. Det finns även andra minoriteter som kan vara värda att skydda genom lag. Från politiskt håll kunde den här möjligheten analyseras mer.

Det kan å ena sidan ses som en inskränkning av demokratin för en del, medan andra ser det som en nödvändig förutsättning för demokratin. Om minoriteter förtrycks och upplever sig marginaliserade av det politiska systemet, innebär det att vi istället för att ha en fungerande demokrati snarare lever i en demokratur.

#2 - Vara med i ett tv-program

I sommar kommer jag att vara sommarpratare i Ålands radio. Jag blev utsedd till Lyssnarnas val och mitt sommarprat kommer att börja med det vinnande introt som är början på en berättelse.
 
Här kan man se inspelningen av presentationen när ca hälften av oss som ska vara sommarpratare presenterade oss i en tv-sändning som sändes i lokalkanalen. 
Kategori: Listan
Taggar: sommarprat

#32 - Vara värd åt en soffsurfare

Förra året gick jag med i nätverket Couchsurfing. Det är ett lite annorlunda sätt att få kontakt med nya människor och även ett sätt att resa på liten budget. Couchsurfing är en filosofi som handlar om att förändra världen, en soffa i taget. Som medlem hos CouchSurfing förväntas man både ställa upp som värd för andra, och att kunna resa på ett annorlunda sätt, även om man kan fylla i att man är mer intresserad av att antingen vara värd eller gäst. 
 
Under den gångna helgen tog jag emot mina första couchsurfers: två fransyskor som till vardags studerar i Jyväskylä. 
 
Här cyklar de iväg ner till färjan. 
Kategori: Listan
Taggar: couchsurfing

Ålands flaggas dag

Idag är det Ålands flaggas dag. Dagen infaller den sista söndagen i april varje år. 
 
Historik
Ålands första flagga kom till 1922 med anledning av Den stora sångfesten i Mariehamn. Flaggan skapades av bokhandlaren/läraren Fritiof Liewendahl. Flaggan var blå och gul. Flaggan blev märkligt nog förbjuden av finska myndigheter. Talmannen Julius Sundblom lät då i ren protest såga av sin flaggstång vid marken. 
1952 kom en ny självstyrelselag som gav Åland rätten till en egen flagga. Så fort lagen trädde i kraft tog landstinget (som det hette då) sig an flaggfrågan. Landstinget var splittrade i frågan. En grupp förespråkade den gamla trevådsflaggan och en annan grupp ville ha en traditionell korsflagga. Korsflaggeanhändarna var inte eniga utan testade fram olika förslag.
 
Till slut, på ett möte i slutet av november 1953 lyckades de ena sig kring ett nytt förslag som påminde om den svenska flaggan, men med ett rött kors infällt i det gula. Efter en lång debatt och flera omröstningar kunde landstingets talman i december 1953 meddela att korsflaggan blev det vinnande förslaget. 
 
Ålands flagga

Den 24 april 1954 firades för första gången Ålands flaggas dag.

Ålands flagga regleras numera i landskapslagen om Ålands flagga och i landskapsförordningen om riktlinjer för Ålands flaggas färger.

Bakelsen

Som så många andra speciella dagar föräras Ålands flaggas dag med en bakelse. Bakelsen består av en rulltårtsbit som toppas med tjinuski och smörkräm. 

Bildresultat för ålands flaggas dag bakelse

Sömn

För en sån som jag som grubblar mycket på ditt och datt kan sömnen ibland bli ett gissel. Jag sover rätt bra ändå, men behöver ibland komplettera med en tupplur på eftermiddagen för att få energin att räcka till både dag och kväll. Det blir då lättare att orka med sysslor i hemmet på kvällen som ofta släpar efter när jobbet tagit mycket på krafterna. 
 
Det finns olika metoder att ta till för att göra sovmiljön mer gynnsam, t.ex. kan man byta ut ventilationen mot ett ftx-aggregat för att få frisk luft i sovrummet. Det finns också olika typer av kuddar och täcken man kan testa, t.ex. kuddar med memoryfoam eller att byta täcke för vinter och sommar. För egen del är luften hyfsat viktig men också ljuset. Jag sover bäst när det är mörkt och lugnt. 
 
För att få lite extra frisk luft brukar jag ofta ta en promenad på kvällen innan läggdags. Förra månaden var jag hundvakt ett par veckor och då var det passligt att rasta hunden sista gången innan det var dags att sova. Man kan t.ex. också promenera till en vän på kvällen och blir då motiverad att gå hemåt också. 
 
 
Kategori: Tips
Taggar: sömn

Jag vill se en färgglad politik

Häromdagen skrev jag ännu en insändare till lokaltidningarna. Om kommunreformen och politiken som förs nu. Nu får jag låta insändarpennan vila ett tag, eftersom det är dags att förbereda sommaren som är på gång. 

Vi går mot vår med all den färgprakt som väntar i naturen. Dock upptäcker jag att motsvarande färgprakt lyser med sin frånvaro i den offentliga debatten. Den landskapspolitik som förs idag, går enligt min mening rätt ofta i svartvitt.

Orsaken till denna polarisering kan till stor del bero på att det pågår stora politiska förändringar som pressar berörda människor att välja sida. Så är fallet t.ex. med den högaktuella kommunreformen.

Med tanke på att Ålands kommuner har en drygt 700-årig historia bakom sig är det egentligen inte konstigt med det motstånd mot kommunreformen som finns. Har något funnits så länge, så blir kritiken mot reformen naturlig. Märkligt vore det snarare om den hade passerat omärkt förbi.

Normalt när ett politiskt reformarbete pågår handlar det om att skapa t.ex. förbättrade livsvillkor för befolkningen, förutsättningar för fler arbetsplatser och/eller ett ökat välstånd. Kommunreformen kan i det avseendet, på flera punkter betraktas som kontraproduktiv eftersom den dels syftar till att minska administrationen i kommunerna och dels så har Ålands landskapsregering (LR) inte presenterat konkreta förslag på hur man avser arbeta för tillväxt i de planerade storkommunerna.

Det är också oklart hur LR kommer att värna om medborgarnas rättigheter och bibehålla en god välfärd för invånare i glesbygden samt skydda demokratiska värderingar.

Enligt min mening handlar demokrati inte om vem som har rätt eller fel. Det handlar snarare om människors rättigheter och möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. Det finns politiker som uttrycker att medborgarinitiativ är ett sätt att förhala och stoppa processer.

Jag anser att det faktum att processer får ta lång tid är en egenskap som kännetecknar demokratin. I diktaturer går det snabbare eftersom man där saknar ett system för deltagardemokrati.

Vidare ser jag i den offentliga debatten att det finns politiker som har en nedlåtande attityd mot medborgare som är motståndare till LR:s reformarbete. Det finns en attityd som vill påvisa att man har ett monopol på kunskap, och därmed anser sig ha rätten att tala om för andra människor om vad som är fakta och inte.

Enligt min mening visar det på en klen människosyn och dåligt omdöme av de politiker som ska representera befolkningen. Dessutom är den kunskap som sprids i vissa fall vilseledande propaganda, vilket blir tydligt när de som berörs går ut i media och dementerar uppgifter som tidigare har uppgetts av de styrande i LR. Det var bra länge sen det politiska klimatet uppmanat till så mycket deltagardemokrati som det gör nu.

Den offentliga debatten är överlag väldigt svart eller vit. Jag upplever att politiker från olika partier ofta kritiserar varandra för vilka ideologiska ideal de representerar istället för att föra diskussionen framåt i en god ton.

Här kommer några tankar om hur man kan bidra till en mer färgglad politik:

• Var progressiv istället för aggressiv. Fokusera på att i en god och saklig ton förklara dina egna visioner snarare än att upplysa din politiska motståndare om hans/hennes tillkortakommanden.

• Tvinga inte människor att välja sida i en fråga som tenderar att bli polariserad.

• Lyssna på befolkningen och influenserna i samhället och bilda dig en bredare uppfattning utifrån ett större perspektiv.

• Visa stöd för samtliga människors rättigheter och respektera personerna bakom åsikterna.

Enligt min mening kan man vara för en progressiv samhällsutveckling utan att vara emot demokrati, därför är det för mig märkligt att den progressiva politiken som förs idag verkar sakna tilltro till demokratiska principer.

Kommunseminarium

Tidigare i veckan satt jag med i panelen på Åländsk Centers kommunseminarium, i egenskap av En vanlig människa, bosatt i Sottunga. Seminariet hölls på Ålands lagting i Mariehamn. 
 
 
Under första delen av seminariet fick vi tre som var deltagare i panelen varsin tid att hålla ett anförande. Först ut var kommundirektören i Saltvik som berättade hur man ser på utvecklingen av kommunreformen där. Sedan var det min tur att tala. 
 
Jag började med berätta om hur det kom sig att jag blev inbjuden att tala på seminariet. Sedan berättade jag om hur jag blivit nyfiken på politik på sistone och hur det hela egentligen började med att jag såg ett inslag på tv, gick på olika möten och började skriva insändare. Vidare fortsatte jag med att berätta om hur jag ser på utvecklingen eller snarare avvecklingen under de 10 år jag bott i skärgården, och även hur demokratin har börjat tappa riktning till den grad att det berättigar odemokratiska ord för att beskriva läget. 
 
 
Det var otroligt nervöst att prata inför en massa människor, varav majoriteten var obekanta ansikten för mig. Efter att jag hade talat, var det dags för en av Centers lagtingsledamöter att hålla anförande innan det blev kafferast och frågestund. 
 
Under pausen var det rätt många som kom fram och berömde mitt anförande, vilket förvånade mig stort eftersom jag hade glömt min "fusklapp" hemma. Strax innan seminariet skrev jag dock hastigt ihop en ny lapp med lite stolpar och stödord. 
 
Kategori: Kommunutmaningen
Taggar: Centern kommunpolitik kommunreformen självstyrelse Ålands lagting

Åland vårt Åland. Vart är du på väg?

Jag har skickat en insändare till lokaltidningarna på Åland om kommunreformen, med en viss oro över vad folk ska tycka men såhär tycker nu jag: 

I all form av samhällsutvecklande arbete bör Ålands landskapsregering (LR) alltid ha demokratiska värderingar som grund för hur man bedriver sin politik. Idag ser vi en landskapspolitik med tongångar som inte helt stämmer överens med de förväntningar och krav som de flesta av oss ställer på en fungerande demokrati. Ett konkret exempel på det är Kommunreformen. I utvecklingen av reformen ser jag att det har smugit sig in flera inslag som vi normalt sett brukar förknippa med diktaturer.

Kommunreformen har utarbetats av LR och enligt min uppfattning är reformen inte utvecklad i samarbete med de nuvarande kommunerna och dess invånare. Det förefaller snarare som att reformen helt och fullt drivs fram av LR. Jag har svårt att förstå var den demokratiska tanken finns, när man väljer att bereda en ny lag som leder till tvingande sammanslagningar, med tanke på att folkomröstningar och de styrande i flera kommuner uttryckt att de inte vill gå samman. Enligt LR finns det dock giltiga skäl att göra kommunsammanslagningar. Man hänvisar bl.a. till att större kommuner innebär en socialt och ekonomiskt bättre välfärd och låter även meddela att man gett kommunerna möjligheten att gå ihop frivilligt. Att det inte lyckats frivilligt uppges vara en anledning till det nya lagförslaget. Hela resonemanget får mig osökt att tänka på hur det politiska upplägget kan se ut i diktaturer, där det är vanligt att statens behov och intressen går före individens.

Vidare har jag noterat att längre fram när kommunreformen är tänkt att verkställas, avser LR att tillsätta en utredare som kommer att utföra bindande beslut gällande kommunsammangående för de kommuner som vägrar gå samman frivilligt och aktivt valt att arbeta vidare för att fortsätta som egen kommun. Tilltaget bär på spår från Romarrikets dagar då man vid särskilda tillfällen - när undantagstillstånd rådde inom riket t.ex. vid uppror – utsåg en diktator som fick maktbefogenheter att styra upp situationen. Det var ett sätt att slippa hamna i dödläge på grund av politisk oenighet.

Jag ser även att det finns en osäkerhet i att inte veta hur stabilt förtroende man har hos väljarna, vilket troligtvis är anledningen till att LR nu driver på kommunreformen med fart för att komma igång innan nästa val. Förvisso kan man inte vara säker på hur det fortsatta förtroendet ser ut hos väljarna, men i huvudsak handlar väl politik om att man ska representera folket och arbeta för förbättringar i samhället, snarare än att förverkliga sin egna agenda innan mandatperioden är slut. Styrande politiker bör vara lyhörda inför vad medborgarna uttrycker och möta oron som växer i samhället på ett adekvat sätt. Det som har hänt nu är att makten samlats i en topp och oavsett vad kommunerna och dess medborgare uttrycker drivs processen vidare. Fenomenet har ett uttryck med tydlig koppling till vad som sker i diktaturer, där man samlar makten i en liten grupp som upphäver den personliga friheten. Den personliga friheten anser jag riskerar att upphävas i samband med att kommunreformen förverkligas. Det finns en stor risk att de mindre samhällena inte överlever, glesbygden breder ut sig och valfriheten gällande service och boplatser minimeras.

Enligt min uppfattning är de inslag av diktatur jag ser i demokratin provisoriska, men politikerna borde aldrig tappa bort sig i sina demokratiska värderingar när de befinner sig i ett samhällsutvecklande arbete, utan alltid ha medborgarnas väl i fokus, samt arbeta för att tillmötesgå och inkludera medborgarna i utvecklingen.Här kommer några tankar om hur man kan arbeta i en mer demokratisk anda:

  • I samtal med kommunernas representanter och medborgare kan de styrande i LR använda sig av öppna frågor t.ex. ”vad anser du om kommunreformen?” ”Hur ser du på framtiden?” ”På vilket/vilka sätt vill ni utveckla samhället?” ”Vilka visioner har ni för kommunen?” ”Varför är ni emot en sammanslagning?” ”Vad prioriterar ni i er kommun?” Svaren bör sedan ligga till grund och få betydelse för den fortsatta samhällsutvecklingen.
  • En viktig skillnad mellan diktatur och demokrati är storleken mellan makten och folket. Ett sätt att minska den klyftan är att beslutsfattarna aktivt börjar arbeta med att bygga upp ett stabilt förtroende hos befolkningen. I det arbetet är tillit ett nyckelord. För att lyckas med det bör man även vara beredd att tilldela ett ansvar.
  • Ödmjukhet och empati är också viktiga ord i det demokratiska arbetet. LR bör alltid ha i bakhuvudet att vara lyhörd och arbeta med att möta befolkningen i olika frågor. Att ta ett steg tillbaka om man skulle märka att opinionens förtroende sviker behöver inte betraktas som ett misslyckande. Snarare kan det visa på insiktsfullhet, medmänsklighet samt en vilja att lära och ompröva sina beslut om det skulle visa sig innehålla brister.
  • Vid val och andra typer av röstningar är majoritetsbeslut givetvis det mest demokratiska och logiska, men i det dagliga arbetet med att främja samhällsutvecklingen är det ofta mer demokratiskt att arbeta inkluderande genom att möta olika grupper och minoriteter och utgå från deras särskilda behov och förutsättningar, t.ex. är det inte särskilt demokratiskt att jämföra landsbygden och skärgården med varandra eftersom deras förutsättningar kan se väldigt olika ut. Det är då bättre att möta enskilda samhällen på deras nivå, där de befinner sig med sina säregenskaper och verka för tillväxt utifrån just dessa aspekter.

Man kan också se demokrati som ett arbete som aldrig tar slut. Istället för att välja mellan olika saker, kan man arbeta med att utveckla möjligheter som inkluderar fler minoriteter och i det långa loppet leder till ett stärkt Åland med stor diversitet. Jag anser att vi behöver vara uppmärksamma på i vilken riktning vart allas vårt Åland är på väg och aktivt arbeta för en välfungerande demokrati och ett bärkraftigt samhälle där alla kan blomstra.