Jennys handarbeten - march 2018

Åland vårt Åland. Vart är du på väg?

Jag har skickat en insändare till lokaltidningarna på Åland om kommunreformen, med en viss oro över vad folk ska tycka men såhär tycker nu jag: 

I all form av samhällsutvecklande arbete bör Ålands landskapsregering (LR) alltid ha demokratiska värderingar som grund för hur man bedriver sin politik. Idag ser vi en landskapspolitik med tongångar som inte helt stämmer överens med de förväntningar och krav som de flesta av oss ställer på en fungerande demokrati. Ett konkret exempel på det är Kommunreformen. I utvecklingen av reformen ser jag att det har smugit sig in flera inslag som vi normalt sett brukar förknippa med diktaturer.

Kommunreformen har utarbetats av LR och enligt min uppfattning är reformen inte utvecklad i samarbete med de nuvarande kommunerna och dess invånare. Det förefaller snarare som att reformen helt och fullt drivs fram av LR. Jag har svårt att förstå var den demokratiska tanken finns, när man väljer att bereda en ny lag som leder till tvingande sammanslagningar, med tanke på att folkomröstningar och de styrande i flera kommuner uttryckt att de inte vill gå samman. Enligt LR finns det dock giltiga skäl att göra kommunsammanslagningar. Man hänvisar bl.a. till att större kommuner innebär en socialt och ekonomiskt bättre välfärd och låter även meddela att man gett kommunerna möjligheten att gå ihop frivilligt. Att det inte lyckats frivilligt uppges vara en anledning till det nya lagförslaget. Hela resonemanget får mig osökt att tänka på hur det politiska upplägget kan se ut i diktaturer, där det är vanligt att statens behov och intressen går före individens.

Vidare har jag noterat att längre fram när kommunreformen är tänkt att verkställas, avser LR att tillsätta en utredare som kommer att utföra bindande beslut gällande kommunsammangående för de kommuner som vägrar gå samman frivilligt och aktivt valt att arbeta vidare för att fortsätta som egen kommun. Tilltaget bär på spår från Romarrikets dagar då man vid särskilda tillfällen - när undantagstillstånd rådde inom riket t.ex. vid uppror – utsåg en diktator som fick maktbefogenheter att styra upp situationen. Det var ett sätt att slippa hamna i dödläge på grund av politisk oenighet.

Jag ser även att det finns en osäkerhet i att inte veta hur stabilt förtroende man har hos väljarna, vilket troligtvis är anledningen till att LR nu driver på kommunreformen med fart för att komma igång innan nästa val. Förvisso kan man inte vara säker på hur det fortsatta förtroendet ser ut hos väljarna, men i huvudsak handlar väl politik om att man ska representera folket och arbeta för förbättringar i samhället, snarare än att förverkliga sin egna agenda innan mandatperioden är slut. Styrande politiker bör vara lyhörda inför vad medborgarna uttrycker och möta oron som växer i samhället på ett adekvat sätt. Det som har hänt nu är att makten samlats i en topp och oavsett vad kommunerna och dess medborgare uttrycker drivs processen vidare. Fenomenet har ett uttryck med tydlig koppling till vad som sker i diktaturer, där man samlar makten i en liten grupp som upphäver den personliga friheten. Den personliga friheten anser jag riskerar att upphävas i samband med att kommunreformen förverkligas. Det finns en stor risk att de mindre samhällena inte överlever, glesbygden breder ut sig och valfriheten gällande service och boplatser minimeras.

Enligt min uppfattning är de inslag av diktatur jag ser i demokratin provisoriska, men politikerna borde aldrig tappa bort sig i sina demokratiska värderingar när de befinner sig i ett samhällsutvecklande arbete, utan alltid ha medborgarnas väl i fokus, samt arbeta för att tillmötesgå och inkludera medborgarna i utvecklingen.Här kommer några tankar om hur man kan arbeta i en mer demokratisk anda:

  • I samtal med kommunernas representanter och medborgare kan de styrande i LR använda sig av öppna frågor t.ex. ”vad anser du om kommunreformen?” ”Hur ser du på framtiden?” ”På vilket/vilka sätt vill ni utveckla samhället?” ”Vilka visioner har ni för kommunen?” ”Varför är ni emot en sammanslagning?” ”Vad prioriterar ni i er kommun?” Svaren bör sedan ligga till grund och få betydelse för den fortsatta samhällsutvecklingen.
  • En viktig skillnad mellan diktatur och demokrati är storleken mellan makten och folket. Ett sätt att minska den klyftan är att beslutsfattarna aktivt börjar arbeta med att bygga upp ett stabilt förtroende hos befolkningen. I det arbetet är tillit ett nyckelord. För att lyckas med det bör man även vara beredd att tilldela ett ansvar.
  • Ödmjukhet och empati är också viktiga ord i det demokratiska arbetet. LR bör alltid ha i bakhuvudet att vara lyhörd och arbeta med att möta befolkningen i olika frågor. Att ta ett steg tillbaka om man skulle märka att opinionens förtroende sviker behöver inte betraktas som ett misslyckande. Snarare kan det visa på insiktsfullhet, medmänsklighet samt en vilja att lära och ompröva sina beslut om det skulle visa sig innehålla brister.
  • Vid val och andra typer av röstningar är majoritetsbeslut givetvis det mest demokratiska och logiska, men i det dagliga arbetet med att främja samhällsutvecklingen är det ofta mer demokratiskt att arbeta inkluderande genom att möta olika grupper och minoriteter och utgå från deras särskilda behov och förutsättningar, t.ex. är det inte särskilt demokratiskt att jämföra landsbygden och skärgården med varandra eftersom deras förutsättningar kan se väldigt olika ut. Det är då bättre att möta enskilda samhällen på deras nivå, där de befinner sig med sina säregenskaper och verka för tillväxt utifrån just dessa aspekter.

Man kan också se demokrati som ett arbete som aldrig tar slut. Istället för att välja mellan olika saker, kan man arbeta med att utveckla möjligheter som inkluderar fler minoriteter och i det långa loppet leder till ett stärkt Åland med stor diversitet. Jag anser att vi behöver vara uppmärksamma på i vilken riktning vart allas vårt Åland är på väg och aktivt arbeta för en välfungerande demokrati och ett bärkraftigt samhälle där alla kan blomstra.

Viktor Crafts & Design

Idag har jag varit på Viktor Crafts & Design i Mariehamn och representerat mitt sortiment från Elises tvålfabrik. 


Viktor Crafts & Design drivs av modedesignern Linda Karlsson och textilhantverkaren Inger Nygård. I butiken säljer de sina egna märken Labelled fashion recycling och Warm knitwear samt andra lokala hantverks- och designprodukter.


Namnet Viktor kommer från namnet på husets första fastighetsägare Viktor Eriksson. Butikslokalen byggdes till mellan två hus 1921 och har sedan dess renoverats i omgångar. 


Linda och Inger har valt att återskapa en del av den ursprungliga interiören för att ge lokalen en genuin känsla och på så vis få en passande inramning åt sortimentet. 


Målsättningen är att ge kunden en inspirerande upplevelse.


Butiken genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv. Genom sin affärsidé som bygger på återbruk och lokalproduktion vill Linda och Inger bidra till en mer klimatsmart värld.


Idag fick jag även träffa smyckesdesignern Annika Åkerfelt vars smycken finns till salu på Viktor Crafts & Design. 


Jag, som är väldigt frågvis och kunskapstörstig tog tillfället i akt att ställa så många frågor jag kunde. Nu vet jag t.ex. att väldigt lite lämnas åt slumpen i smyckestillverkning. 


En sak som gör butiken Viktor Crafts & Design speciell utöver nischen och butikens uttryck är att det i butiken finns en trappa som leder till övre våningen där butiken Ediths vintage samt föreningen Ålands slöjd & konsthantverk håller till.


Att samla dessa verksamheter i ett hus och bilda en gemenskap bidrar till att huset får en unik känsla i staden med en annan typ av shopping och kulturutbud. 

Kategori: Shopping
Taggar: Viktor crafts & design hållbar design hållbart labelled lokalproduktion mariehamn shopping warm återbruk återskapa

Ogifta par

Ogifta par är en svensk komedifilm från 1997, regisserad av Peter Dalle som även medverkar i filmen. 
 
Fakta Ogifta par: 
Filmens längd: 86 minuter 
Filmens genre: komedi
Utgivningsår: 1997
 
 
Filmens handling
Marie och David är ett minst sagt temperamentsfullt par, som har lite svårt att bestämma sig för om de vill leva tillsammans eller inte. De grälar och försonas om vartannat. Deras bästa vänner däremot, Sara och Samuel, lever i perfekt symbios med varandra på ytan. Egentligen har de ett rätt så trist liv, och gör allt för att undvika konflikter som kan röra upp vardagen. I alla fall bestämmer de sig alla fyra för att åka och fira jul tillsammans i en stuga i Sälen.
 
Filmens budskap
Filmen handlar om parrelationer, vänskap och om hur livet kan vara när man är i 40-årsåldern, med allt vad det innebär. 
 
Skulle jag se den igen? 
Ja. Det är något av en klassiker. 
Kategori: Recensioner
Taggar: Ogifta par film recension

Cockpit

Cockpit är en svensk komedifilm med Jonas Karlsson i huvudrollen. 
 
Fakta Cockpit: 
Filmens längd: 96 minuter 
Filmens genre: komedi
Utgivningsår: 2012
 
 
Filmens handling
Piloten Valle får helt oväntat sparken från sitt jobb på flygbolaget Örestad Aviation, och strax därefter vill hans fru skilja sig, och i samband med det förlorar Valle även sin bostad. Han blir istället inneboende hos sin syster Maria. 

När han söker jobb som pilot på Silver Airlines får han veta att de egentligen är ute efter en kvinna. Som en sista räddning tar Valle beslutet att klä ut sig till kvinna och söka jobbet igen. Han blir piloten "Maria" och får jobbet. Under en plötslig flygincident utför "Maria" en stor hjälteinsats, och blir genast Sveriges stora mediakändis. Dock minns Valle ingenting av olyckan, och frågan är vad som egentligen hände.

Filmens budskap
Filmen har ett tydligt genusfokus, där man testar att vända på koncepten genom könskvotering. I slutändan blir budskapet att vi alla är människor, med både kvaliteter och brister. 
 
Skulle jag se den igen?
Kanske. Jag är lite kluven. 

Kultur på Kökar

Kökar har ett rikt kulturliv som lockar mången besökare, men även skapar mening för de bofasta. De lokala föreningarna engagerar många och gemenskapen är viktig i samhället.
 
På Kökar finns bland annat ett spelmanslag och en konstnärskoloni. Det finns även många kulturminnesplatser och intressant historik att ta del av som i viss mån är lite mytomspunnet. Enligt mig består Kökars kultur i mångt och mycket av människorna: personligheterna och berättelserna. 
 
 

Barnängen

På Åland har man lite olika alternativ för barnomsorg under skolåldern, lite beroende på vad kommunen kan erbjuda. Alla kommuner har dock skyldighet att bistå med barnomsorg om behovet finns. I de mindre kommunerna finns oron att flera av alternativen för barnomsorg, kommer att försvinna pga rationellt tänkande och majoritetsbeslut där de mindre samhällena inte får möjlighet att påverka. 
 
Lekskolor
Under 1950-talet var det ännu vanligt att de flesta kvinnor var hemma med sina barn medan männen arbetade, eftersom det inte fanns organiserad barnomsorg. Under 1960- och 1970-talet började daghem växa fram på Åland, men till en början var barnomsorgen inte i kommunal regi, istället var det föreningen Folkhälsan som startade lekskolor ute i kommunerna. Lekskolornas verksamhet kan jämföras med daghemmens, med vissa skillnader. Lekskolorna fanns kvar länge, men har med tiden ersatts av kommunala daghem.
 
Familjedagvård
Något som finns i olika form på Åland, är familjedagvård. På fasta Åland kallas personerna som arbetar med detta för Dagmammor, eftersom det ofta är kvinnor som bedriver verksamheten i sina egna hem. Dagmammorna är avlönade av kommunen. I skärgården är det vanligare att kommunen bistår med lokal och verksamheten påminner mer om lekskolor eller daghem. 
 
Barnängen
I Kökar drevs barnomsorgen genom familjedagvård, fram till 1994 då kommunen lät bygga daghemmet Barnängen i Hellsö intill Hälso- och sjukvårdsmottagningen. Barnängen har plats för ca 20 barn och kan ta emot barn från 1 år, eftersom man har anpassat lokalen även för de minsta barnen. 
 

Medicinen

Filmen Medicinen bygger på romanen med samma namn från 2009, skriven av Hans Koppel. 
 
Fakta Medicinen
Filmens längd: 114 minuter
Filmens genre: dramakomedi
Utgivningsår: 2014
 
 
Filmens handling
Johanna arbetar sedan länge på modetidningen Dolce Vita och är där hunsad av sin chef. Hon har konstant dåligt med pengar och hennes före detta man har hittat en yngre kvinna. Johanna behöver en paus. I ett försök att få ihop extrapengar blir hon försöksperson för en ny medicin, som ger oanade biverkningar. Snart är hon förändrad och känner sig inte längre orolig, utan i stället lysten, snygg och självsäker. Hon tar mer plats på arbetet och börjar söka efter kärleken.
 
Filmens budskap
Filmen vill spegla tiden vi lever i där ungdomsidealet är i fokus och hur det påverkar människor, men också hur maktstrukturer och gruppdynamiken på en arbetsplats kan se ut. 
 
Skulle jag se den igen?
Nej. De senaste åren har jag allt svårare för att se program och filmer där människor blir utnyttjade på olika sätt. Speciellt då det handlar om svek, popularitet och ytliga normer. 
Kategori: Recensioner
Taggar: Medicinen film recension

Kökar grundskola

Det finns flera myter om grundskolorna i Ålands skärgård. 
En myt är att man inte skulle ha högstadium i skolorna. En annan myt är att det inte skulle finnas en skola i varje kommun. 

Kökar grundskola 
I Kökar har man (liksom övriga kommuner på Åland) en grundskola. I Kökar grundskola kan elever gå hela sin skolgång från årskurs 1 till 9. 
Skolan är belägen intill Finnö ström i Karlby. Skolgården är utrustad med bl.a. linbana, karusell, sandlåda och klätterställning.

Allaktivitetshus
På Åland är det vanligt att skolorna på landsbygden och i skärgården används på flera sätt utöver som undervisningslokal. 
Skolan på Kökar används även till bl.a. klubbverksamhet och av föreningar och privatpersoner på kvällstid. I skolan finns även kommunens bibliotek.