Jennys handarbeten - april 2018

Ålands flaggas dag

Idag är det Ålands flaggas dag. Dagen infaller den sista söndagen i april varje år. 
 
Historik
Ålands första flagga kom till 1922 med anledning av Den stora sångfesten i Mariehamn. Flaggan skapades av bokhandlaren/läraren Fritiof Liewendahl. Flaggan var blå och gul. Flaggan blev märkligt nog förbjuden av finska myndigheter. Talmannen Julius Sundblom lät då i ren protest såga av sin flaggstång vid marken. 
1952 kom en ny självstyrelselag som gav Åland rätten till en egen flagga. Så fort lagen trädde i kraft tog landstinget (som det hette då) sig an flaggfrågan. Landstinget var splittrade i frågan. En grupp förespråkade den gamla trevådsflaggan och en annan grupp ville ha en traditionell korsflagga. Korsflaggeanhändarna var inte eniga utan testade fram olika förslag.
 
Till slut, på ett möte i slutet av november 1953 lyckades de ena sig kring ett nytt förslag som påminde om den svenska flaggan, men med ett rött kors infällt i det gula. Efter en lång debatt och flera omröstningar kunde landstingets talman i december 1953 meddela att korsflaggan blev det vinnande förslaget. 
 
Ålands flagga

Den 24 april 1954 firades för första gången Ålands flaggas dag.

Ålands flagga regleras numera i landskapslagen om Ålands flagga och i landskapsförordningen om riktlinjer för Ålands flaggas färger.

Bakelsen

Som så många andra speciella dagar föräras Ålands flaggas dag med en bakelse. Bakelsen består av en rulltårtsbit som toppas med tjinuski och smörkräm. 

Bildresultat för ålands flaggas dag bakelse

Sömn

För en sån som jag som grubblar mycket på ditt och datt kan sömnen ibland bli ett gissel. Jag sover rätt bra ändå, men behöver ibland komplettera med en tupplur på eftermiddagen för att få energin att räcka till både dag och kväll. Det blir då lättare att orka med sysslor i hemmet på kvällen som ofta släpar efter när jobbet tagit mycket på krafterna. 
 
Det finns olika metoder att ta till för att göra sovmiljön mer gynnsam, t.ex. kan man byta ut ventilationen mot ett ftx-aggregat för att få frisk luft i sovrummet. Det finns också olika typer av kuddar och täcken man kan testa, t.ex. kuddar med memoryfoam eller att byta täcke för vinter och sommar. För egen del är luften hyfsat viktig men också ljuset. Jag sover bäst när det är mörkt och lugnt. 
 
För att få lite extra frisk luft brukar jag ofta ta en promenad på kvällen innan läggdags. Förra månaden var jag hundvakt ett par veckor och då var det passligt att rasta hunden sista gången innan det var dags att sova. Man kan t.ex. också promenera till en vän på kvällen och blir då motiverad att gå hemåt också. 
 
 
Kategori: Tips
Taggar: sömn

Jag vill se en färgglad politik

Häromdagen skrev jag ännu en insändare till lokaltidningarna. Om kommunreformen och politiken som förs nu. Nu får jag låta insändarpennan vila ett tag, eftersom det är dags att förbereda sommaren som är på gång. 

Vi går mot vår med all den färgprakt som väntar i naturen. Dock upptäcker jag att motsvarande färgprakt lyser med sin frånvaro i den offentliga debatten. Den landskapspolitik som förs idag, går enligt min mening rätt ofta i svartvitt.

Orsaken till denna polarisering kan till stor del bero på att det pågår stora politiska förändringar som pressar berörda människor att välja sida. Så är fallet t.ex. med den högaktuella kommunreformen.

Med tanke på att Ålands kommuner har en drygt 700-årig historia bakom sig är det egentligen inte konstigt med det motstånd mot kommunreformen som finns. Har något funnits så länge, så blir kritiken mot reformen naturlig. Märkligt vore det snarare om den hade passerat omärkt förbi.

Normalt när ett politiskt reformarbete pågår handlar det om att skapa t.ex. förbättrade livsvillkor för befolkningen, förutsättningar för fler arbetsplatser och/eller ett ökat välstånd. Kommunreformen kan i det avseendet, på flera punkter betraktas som kontraproduktiv eftersom den dels syftar till att minska administrationen i kommunerna och dels så har Ålands landskapsregering (LR) inte presenterat konkreta förslag på hur man avser arbeta för tillväxt i de planerade storkommunerna.

Det är också oklart hur LR kommer att värna om medborgarnas rättigheter och bibehålla en god välfärd för invånare i glesbygden samt skydda demokratiska värderingar.

Enligt min mening handlar demokrati inte om vem som har rätt eller fel. Det handlar snarare om människors rättigheter och möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. Det finns politiker som uttrycker att medborgarinitiativ är ett sätt att förhala och stoppa processer.

Jag anser att det faktum att processer får ta lång tid är en egenskap som kännetecknar demokratin. I diktaturer går det snabbare eftersom man där saknar ett system för deltagardemokrati.

Vidare ser jag i den offentliga debatten att det finns politiker som har en nedlåtande attityd mot medborgare som är motståndare till LR:s reformarbete. Det finns en attityd som vill påvisa att man har ett monopol på kunskap, och därmed anser sig ha rätten att tala om för andra människor om vad som är fakta och inte.

Enligt min mening visar det på en klen människosyn och dåligt omdöme av de politiker som ska representera befolkningen. Dessutom är den kunskap som sprids i vissa fall vilseledande propaganda, vilket blir tydligt när de som berörs går ut i media och dementerar uppgifter som tidigare har uppgetts av de styrande i LR. Det var bra länge sen det politiska klimatet uppmanat till så mycket deltagardemokrati som det gör nu.

Den offentliga debatten är överlag väldigt svart eller vit. Jag upplever att politiker från olika partier ofta kritiserar varandra för vilka ideologiska ideal de representerar istället för att föra diskussionen framåt i en god ton.

Här kommer några tankar om hur man kan bidra till en mer färgglad politik:

• Var progressiv istället för aggressiv. Fokusera på att i en god och saklig ton förklara dina egna visioner snarare än att upplysa din politiska motståndare om hans/hennes tillkortakommanden.

• Tvinga inte människor att välja sida i en fråga som tenderar att bli polariserad.

• Lyssna på befolkningen och influenserna i samhället och bilda dig en bredare uppfattning utifrån ett större perspektiv.

• Visa stöd för samtliga människors rättigheter och respektera personerna bakom åsikterna.

Enligt min mening kan man vara för en progressiv samhällsutveckling utan att vara emot demokrati, därför är det för mig märkligt att den progressiva politiken som förs idag verkar sakna tilltro till demokratiska principer.

Kommunseminarium

Tidigare i veckan satt jag med i panelen på Åländsk Centers kommunseminarium, i egenskap av En vanlig människa, bosatt i Sottunga. Seminariet hölls på Ålands lagting i Mariehamn. 
 
 
Under första delen av seminariet fick vi tre som var deltagare i panelen varsin tid att hålla ett anförande. Först ut var kommundirektören i Saltvik som berättade hur man ser på utvecklingen av kommunreformen där. Sedan var det min tur att tala. 
 
Jag började med berätta om hur det kom sig att jag blev inbjuden att tala på seminariet. Sedan berättade jag om hur jag blivit nyfiken på politik på sistone och hur det hela egentligen började med att jag såg ett inslag på tv, gick på olika möten och började skriva insändare. Vidare fortsatte jag med att berätta om hur jag ser på utvecklingen eller snarare avvecklingen under de 10 år jag bott i skärgården, och även hur demokratin har börjat tappa riktning till den grad att det berättigar odemokratiska ord för att beskriva läget. 
 
 
Det var otroligt nervöst att prata inför en massa människor, varav majoriteten var obekanta ansikten för mig. Efter att jag hade talat, var det dags för en av Centers lagtingsledamöter att hålla anförande innan det blev kafferast och frågestund. 
 
Under pausen var det rätt många som kom fram och berömde mitt anförande, vilket förvånade mig stort eftersom jag hade glömt min "fusklapp" hemma. Strax innan seminariet skrev jag dock hastigt ihop en ny lapp med lite stolpar och stödord. 
 

Vandringsleder på Kökar

Kalen är ett av Kökars mest intressantaste naturområden. Här finns grått urberg, fornlämningar och historiska minnesmärken. Vandringsleden är upplagd med tre alternativa start- och slutpunkter, vilket ger vandraren en variation att välja längd på sträckan.

Kulturstigen på Hamnö är ca 1,5 km lång och är ett samarbete mellan Ålands Museibyrå, Kökars församling och Kökar hembygdsförening. Vandringen startar lämpligast i Franciskuskapellet. 

Runt de grå berghällarna vid Klobbars gästhem finns en ca 2 km lång vandringsled. 

Vandringsleder

Naturstigarna på 

Vandringsleder

Naturstigarna på Kalen