Jennys handarbeten - Skärgårdsliv - aktuellt

Ålandsbanken 100 år

Ålandsbanken firar sitt jubileum genom att ge sig ut på en kommunrunda för att träffa kunderna i periferin. Det första stoppet gjorde de på Sottunga idag. 
 
För 100 år sen gick några bönder från Finström på norra Åland ihop bildade det som blev Ålandsbanken. En av dom var min morfars farfar. 
Ibland funderar jag på vad han hade tänkt om dagens bankverksamhet. Kanske hade han blivit lite tveksam över bankens utveckling från att vara Ålänningarnas bank till att bli En åländsk bank
 
 
Ålänningarnas bank
Som så många andra bolag började Ålandsbankens verksamhet i liten skala för att sedan växa med flera kontor (s.k. filialer). På Åland fanns det under många år ett lokalt bankkontor i varje kommun. De minsta bankfilialerna var små och kunde ha endast en anställd som skötte dagliga kundärenden såsom insättningar/uttag och betalning av räkningar. För ekonomisk rådgivning, lån, placeringar och dylikt var kunden hänvisad till huvudkontoret. 
Ålandsbanken var i det avseendet ålänningarnas bank, eftersom det fanns tillgång till daglig bankservice i kundens hemkommun.
Kommuninvånarna hade också insyn i bankens verksamhet genom representanter i lokala bankstyrelser men idag ser situationen helt annorlunda ut. Omkring år 2011 började bankfilialerna att avvecklas. Idag finns det en filial i Godby och två bankkontor i Mariehamn. I Kökar och i Kumlinge finns bankservicen kvar genom ett samarbete med posten. 
 
En åländsk bank
Ålandsbanken har fortfarande sin bas på Åland med huvudkontoret i Mariehamn, men är inte längre ålänningarnas bank eftersom den dagliga servicen i allt högre grad försvunnit från lokalsamhällena och ålänningarna har inte längre samma insyn i bankens verksamhet.
Det som hände när man började avveckla filialerna var att samhällsutvecklingen under en längre tid börjat följa marknadsekonomiska principer. Man skulle kunna säga att Ålandsbanken (liksom andra banker) gick från att ha varit en bank som var till för kunderna och istället blev kunderna till för banken. Ålandsbanken ville satsa på tillväxt och riktade sig utrikes och utvecklingen började gå mot en kapitalistisk ekonomi. Kännetecknet för en kapitalistisk ekonomi är att företaget måste göra vinst för att överleva långsiktigt.
 
Jakten på vinst gör att man måste välja bort sånt som inte är lönsamt. 
Dagliga bankärenden hänvisas idag i allt högre grad till digitala lösningar och banker överlag vill allt mindre syssla med kontanthantering. Den här utvecklingen är troligtvis inte något kunderna har efterfrågat utan snarare har bankerna genom att bl.a. införa avgifter, rationaliserat bort den dagliga servicen för att satsa på tillväxt. 
 
Idag är det inte lätt för en ålänning att veta vilken åländsk bank man ska satsa på eftersom skillnaderna dem emellan är små. Ålandsbanken har kallats ålänningarnas bank men har utvecklats till en åländsk bank i konkurrensen bland andra banker som verkar på Åland.
 
 
Ålandsbanken 100 år
För att uppmärksamma att Ålandsbanken fyller 100 år, gör banken en kommunrunda där man besöker alla kommuner på Åland för att bjuda på fika, hålla en föreläsning och erbjuda personlig kundrådgivning på plats. 
 
Och idag började kommunrundan med ett besök på Sottunga.
Eftermiddagen började med en föreläsning om familjejuridik, som är en snårig jungel i dagens byråkratiska samhälle. Positivt var att föreläsaren berättade att det finns olika knep att ta till för att inte bli fastlåst i olika villkor, som t.ex. hur man kan göra med nyttjanderätten och tillgångarna när hälsotillståndet förändras för en familjemedlem. 
 
Sedan berättade en annan bankanställd om fondplaceringar. För egen del kände jag att det inte var något som var aktuellt för min del. Fondplaceringarna som togs upp var mest såna som lönar sig på sikt, dvs 3-10 år. Det kanske är något för den som vill spara till pensionen eller har ett arv att placera. Jag kanske är där om 10-20 år men just nu ser min ekonomiska plan ut på ett annat sätt.