Jennys handarbeten - march 2018

Allemansrätten på Åland

Allemansrätten på Åland skiljer sig lite från den allemansrätt som finns i Sverige.
* Du bör undvika privata tomter och bryggor samt odlad mark. Var noga med att stänga grindar efter dig, då det kan finnas djur på bete. 
* Bär och svamp får plockas för husbehov. 
* Fridlysta växter får enligt lag inte plockas. Vilka växter som är fridlysta skiljer sig mellan Åland och Sverige. 
* Spinnfiske ingår inte i allemansrätten. För att få lov att fiska måste du köpa fiskekort. Fiskevatten finns ofta i den lokala närbutiken. Under tiden 15 april till 15 juni är det förbjudet att fiska från stranden, detta för att skydda häckande sjöfåglar.  
* Det hör till god sed att fråga markägaren om tillstånd ifall du vill slå upp tält eller övernatta i husbil eller husvagn. 
* Det är inte tillåtet att angöra privat brygga eller nära privat stuga. 
* Öppen eld får enligt lag inte startas i marker utan markägarens tillstånd. Värmen från eld kan lämna permanenta märken i berghällarna.  
* För vrakdykning krävs tillstånd av Ålands landskapsregering.