Jennys handarbeten - april 2018

Ålands flaggas dag

Idag är det Ålands flaggas dag. Dagen infaller den sista söndagen i april varje år. 
 
Historik
Ålands första flagga kom till 1922 med anledning av Den stora sångfesten i Mariehamn. Flaggan skapades av bokhandlaren/läraren Fritiof Liewendahl. Flaggan var blå och gul. Flaggan blev märkligt nog förbjuden av finska myndigheter. Talmannen Julius Sundblom lät då i ren protest såga av sin flaggstång vid marken. 
1952 kom en ny självstyrelselag som gav Åland rätten till en egen flagga. Så fort lagen trädde i kraft tog landstinget (som det hette då) sig an flaggfrågan. Landstinget var splittrade i frågan. En grupp förespråkade den gamla trevådsflaggan och en annan grupp ville ha en traditionell korsflagga. Korsflaggeanhändarna var inte eniga utan testade fram olika förslag.
 
Till slut, på ett möte i slutet av november 1953 lyckades de ena sig kring ett nytt förslag som påminde om den svenska flaggan, men med ett rött kors infällt i det gula. Efter en lång debatt och flera omröstningar kunde landstingets talman i december 1953 meddela att korsflaggan blev det vinnande förslaget. 
 
Ålands flagga

Den 24 april 1954 firades för första gången Ålands flaggas dag.

Ålands flagga regleras numera i landskapslagen om Ålands flagga och i landskapsförordningen om riktlinjer för Ålands flaggas färger.

Bakelsen

Som så många andra speciella dagar föräras Ålands flaggas dag med en bakelse. Bakelsen består av en rulltårtsbit som toppas med tjinuski och smörkräm. 

Bildresultat för ålands flaggas dag bakelse