Jennys handarbeten - july 2011

Vaxduksbok

Jag har fått en vaxduksbok som tillhört min morfars faster. Den är fylld med handskrivna dikter av kända poeter och tidningsurklipp.

Den här dikten av Rosa Andersson är fin:

"Säg du hatar väl ej...

Hon satt vid en döende krigares säng. Hon hörde de tunga andetagen, snart skulle han förlösas från plågornas bädd, men hon satt av sorgen slagen.

Hon tänkte hatets tankar
tankar på hämnd och mord;
hon hatade de väldiga som slagit oss till blods
som förrått våra hem och vår lycka.

Då hörde hon den sjuke:
_ _ _ jag hatade ej, jag gjorde min plikt,
jag ville det ej,
min plikt är plikt.


Att hata är ont,
det förgiftar vår själ
och gör att hatets sådd
förstör våra liv.

Säg du hatar väl ej?
du älskar väl du,
och än en gång ska kärleken segra _ _ _
jag ser det så klart, så klart just nu
den länk som oss människan skulle förena
den länken har glömts av
och var och en -
den är kärleken till varandra."