Jennys handarbeten - Skärgårdsliv - historia

Genom is och mörker

Tänk hur annorlunda skärgårdstrafiken var förr. Det finns fortfarande kvar en bild av att skärgårdsbor ännu lever under liknande förutsättningar, vilket inte alls stämmer. Idag finns det betydligt bättre förbindelser. Idag är problemet snarare hur man ska kunna upprätthålla den goda standarden när det finns politiker som vill spara pengar på skärgårdstrafiken. Inbesparingar som gör att man går bakåt i tiden snarare än en utveckling för de som bor i skärgården.
 
Den här filmen finns att hitta bland andra filmer och artiklar i Svenska yles arkiv