Jennys handarbeten - Politik - kommunutmaningen

Kommunseminarium

Tidigare i veckan satt jag med i panelen på Åländsk Centers kommunseminarium, i egenskap av En vanlig människa, bosatt i Sottunga. Seminariet hölls på Ålands lagting i Mariehamn. 
 
 
Under första delen av seminariet fick vi tre som var deltagare i panelen varsin tid att hålla ett anförande. Först ut var kommundirektören i Saltvik som berättade hur man ser på utvecklingen av kommunreformen där. Sedan var det min tur att tala. 
 
Jag började med berätta om hur det kom sig att jag blev inbjuden att tala på seminariet. Sedan berättade jag om hur jag blivit nyfiken på politik på sistone och hur det hela egentligen började med att jag såg ett inslag på tv, gick på olika möten och började skriva insändare. Vidare fortsatte jag med att berätta om hur jag ser på utvecklingen eller snarare avvecklingen under de 10 år jag bott i skärgården, och även hur demokratin har börjat tappa riktning till den grad att det berättigar odemokratiska ord för att beskriva läget. 
 
 
Det var otroligt nervöst att prata inför en massa människor, varav majoriteten var obekanta ansikten för mig. Efter att jag hade talat, var det dags för en av Centers lagtingsledamöter att hålla anförande innan det blev kafferast och frågestund. 
 
Under pausen var det rätt många som kom fram och berömde mitt anförande, vilket förvånade mig stort eftersom jag hade glömt min "fusklapp" hemma. Strax innan seminariet skrev jag dock hastigt ihop en ny lapp med lite stolpar och stödord. 
 

Skärgårdstrafiken

Färjetrafiken I Ålands skärgård drivs av Ålandstrafiken som lyder under det Ålands landskapsregering. Dock är många av fartygen uthyrda till privata företag. I praktiken fungerar det så att Ålands landskapsregering står för drift och färjor medan de privata företagen står för besättning (personal) och service. 

Vad är en kommun?

En kommun är ett geografiskt och territoriellt avgränsat område som har en administrativ enhet för lokalt självstyre. 
Det som skiljer ett samhälle från en kommun är de juridiska rättigheterna. Invånarna i ett samhälle kan ha en gemensam agenda och överenskommelser men saknar juridiska rättigheter och skyldigheter. Kommunen kan ses som en förmyndare för samhället. 
Kommunen är en politisk organisation med direktvalda beslutsfattare. Kommunen är en juridisk person med obligatoriskt medlemskap som kan ingå avtal och äga fast och lös egendom. 

Hur fungerar kommuner i Finland? 

I Finland finns i dagsläget 311 kommuner. Medan man i Sverige haft flera kommunreformer, har man i Finland valt att gå långsammare fram i den frågan. 

Kommunens politiska styre består överst av fullmäktige. Kommunfullmäktige består av invalda kommuninvånare, som väljs genom direkta val på samma valdag i samtliga kommuner. Inom kommunfullmäktige finns ett ordförande och en vice ordförande

Kommunfullmäktigevalet är åtskilt från de dagar då riksdag och president väljs. 

Kommunfullmäktige är ett beslutande organ, som har politiska frågor och beslut på sin agenda. Det kan t.ex. gälla bygglov, flyktingmottagande och andra frågor som styrs av lagar. 

Utöver kommunfullmäktige finns en kommunstyrelse. Medan kommunfullmäktige är ett beslutande organ arbetar kommunstyrelsen mer med praktiska frågor. Det kan t.ex. handla om olika verksamheter som bedrivs i kommunens regi eller olika projekt som kommunen driver. Kommunstyrelsen har liksom fullmäktige en ordförande och en vice ordförande

Nämnder
Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. Exempel på nämnder som finns i många kommuner är socialnämnd och kulturnämnd. Eftersom kommunerna själva bestämmer vilka nämnder de vill ha kan det skilja sig från kommun till kommun. 

Kommuner på Åland

Landskapet Åland är indelat i totalt 16 kommuner; en stad, nio landsbygdskommuner och sex skärgårdskommuner. De 15 landsbygds- och skärgårdskommunerna är utformade efter den gamla sockenindelningen baserad på att invånarna hörde till samma kyrka. Det betyder att i centrum av dessa ligger en gammal kyrka. Denna indelning har avskaffats i övriga Norden. Dock har några gränsjusteringar av kommunerna skett under tidens lopp. 

Inkastare eller hotellchef?

Attraktionskraften
Inom kommunpolitik nämns ofta att det som lockar folk att flytta till en kommun är en kombination av lediga jobb, bostäder och den kommunala servicen. 

Ändå finns det kommuner som har detta och ändå inte lyckas. Jag tror att det är en annan faktor som är helt avgörande: samhällets attraktionskraft.
 
Tillgång på bostäder och lediga jobb hjälper inte om kommunen inte har något mer som skapar trivsel och gör kommunen attraktiv.

Inkastare 
Kommuner som inte lyckats skapa ett attraktivt samhälle beter sig ibland likt en Inkastare till en krog. 

Inkastaren basunerar ut reklam riktad till förbipasserande och vill snabbt få in folk för att förbättra statistiken, men när människorna väl är på insidan lämnas de ofta åt sitt eget öde. 

När en kommun beter sig såhär leder det sällan till ett gott resultat på sikt. Kortsiktigt kanske man lyckas få inflyttning i kommunen genom att locka med bostäder, arbeten och kanske någon inflyttningsförmån. I det långa loppet händer det att de nyinflyttade, efter en kort tid, lämnar kommunen av olika skäl. De sprider dessutom sina erfarenheter till andra människor vilket ger kommunen dåligt rykte. 

Istället skulle jag rekommendera att gå in för rollen som hotellchef. Hotellchefen är serviceminded och har ett helhetsgrepp om miljön, servicen, atmosfären och vad man vill förmedla. Ledorden är estetik, inspiration, vision, trevligt bemötande, öppenhet och innovation. 

När en kommun beter sig på det här sättet byggs goda relationer och kommunen får ett gott rykte. Turisterna blir fler för de sprider goda omdömen som ringar på vattnet. De fast bosatta i samhället trivs också och stannar kvar, eftersom kommunen vill och vågar satsa på deras välfärd. Kommunen blir attraktiv och drar till sig fler inflyttade och besökare. 

Kommunutmaningen

Det pågår en kommunreform på Åland där planen är att minska antalet kommuner. Idag finns 16 kommuner. 

Tanken på att flera kommunkanslier ska läggas ner, service flyttas bort och att Åland ska bli ännu mer centraliserat skrämmer mig. Jag får en känsla av att Åland håller på att bli mindre demokratiskt, eftersom de som har makten har slutat lyssna på folket. 
Den politik som förs handlar mest om ekonomi, besparingar och en skoningslös nedmontering av småskaligheten och närdemokratin. 

I den här serien som jag har valt att kalla kommunutmaningen kommer jag att blogga om Ålands kommuner ur ett mer personligt perspektiv. Kommun för kommun kommer jag att skriva om vardagen, möjligheter, framtidsutsikter m.m. 

Mina mål är: 
  • att jag ska få en djupare kunskapsbild av kommunpolitiken
  • att jag ska kunna förklara politiken på ett sätt så vanliga människor kan förstå hur den påverkar deras vardag
  • att förmedla en nyanserad bild om hur det är att leva i små samhällen.
Jag har lottat vilken ordning jag kommer att skriva om kommunerna. Den första är Kökar.