Jennys handarbeten - Kultur på Kökar

Kultur på Kökar

Kökar har ett rikt kulturliv som lockar mången besökare, men även skapar mening för de bofasta. De lokala föreningarna engagerar många och gemenskapen är viktig i samhället.
 
På Kökar finns bland annat ett spelmanslag och en konstnärskoloni. Det finns även många kulturminnesplatser och intressant historik att ta del av som i viss mån är lite mytomspunnet. Enligt mig består Kökars kultur i mångt och mycket av människorna: personligheterna och berättelserna.