Jennys handarbeten - Kökarbutiken

Kökarbutiken

Kökar är för närvarande utan livsmedelsbutik, men det pågår just nu ett projekt som går ut på att bygga en ny butik genom en helt ny bolagsbildning. 

Skärgårdsbutikens betydelse
I skärgården har närbutiken en stor betydelse. På landsbygden har flera närbutiker lagt ner på grund av att kundunderlaget minskat, då allt fler börjat handla på stormarknader (supermarkets) som ligger i anslutning till tätorterna. 
Även i skärgården finns en sådan trend, men det som ändå gör att skärgårdsbutiken kämpar på med stöd är att butiken har flera funktioner som gör den betydelsefull. Butiken fungerar bl.a. som bygdens samlingspunkt. 
Ett skärgårdssamhälle utan butik är också mycket sårbart. 

Butiksproblemet
På Kökar hade man länge en butik i Hellsö och en Karlby. På senare tid har det reducerats till en butik i Karlby som legat intill kommunkansliet. De senaste tio åren har butiken bytt ägare ofta och dragits med svårigheter att få verksamheten att gå ihop. Anledningarna har varierat beroende på vem man frågat. I januari i år beslöt den senaste butiksinnehavaren att lägga ner sin verksamhet av ekonomiska skäl. 

Kökarbutiken UBV
Kort efter beskedet att butikens verksamhet skulle läggas ner, ordnade Kökarborna ett möte för att diskutera situationen. 
Lösningen blev att starta ett nytt bolag som fick heta Kökarbutiken UBV. I valet mellan att förnya den befintliga butikslokalen eller bygga nytt, valde man att satsa på ett nybygge. 
Den nya lokalen blir i Karlby i samma område som Skärgårdsbröds bageri. 
För att finansiera denna satsning genomför bolaget en emission där lokalbefolkningen köper aktier i butiken. 
Bolaget kommer inte själva att driva butikens verksamhet, utan söker personal. Se här
Kanske är detta början på en vändning för skärgårdsbutikens framtid på Kökar.