Jennys handarbeten - Bank & post på Kökar

Bank & post på Kökar

På Kökar har bank och post på senare tid förenats i en lösning. 

Bankkontor
Bankkontor fanns tidigare i alla åländska kommuner, men har i allt högre grad stängts på landsbygden och i skärgården.

Ålandsbanken
Ålandsbanken är en av de sista bankerna på Åland som genomför denna åtgärd. Skälet sägs vara att det inte finns lönsamhet i de små lokalkontoren.
Samtidigt har man kunnat följa hur banken satsat utrikes med varierad framgång. 

En bank som heter Ålandsbanken bör ha ett ansvar för de som var med och gjorde företaget till vad det är, men dessvärre har andra syften fått ta överhanden och företaget är inte längre vad det varit. 
Ålandsbanken grundades 1919 av några bönder från Finström. En av dem var min morfars farfar. 

Banktjänster
Under 2012 lades Ålandsbankens bankkontor i Kökar ner, vilket upprörde befolkningen. Kökar med sitt speciella läge, är beroende av att kunna sköta bankärenden lokalt. 
Lösningen blev att inleda ett samarbete mellan Posten Åland (numera Åland Post) och Ålandsbanken. Man slog helt sonika ihop kontoren, vilket innebar att de postanställda också fick sköta mindre bankärenden såsom uttag, insättning och valutaväxling. 

Postservice
Postkontoret på Kökar ligger i Karlby. På postkontoret, kan man förutom göra post- och bankärenden även köpa receptfria läkemedel ur medicinskåpet, som är ett samarbete med apoteken på Åland.